Zavidavanje #37

Laszlo Vegel

Piše na mađarskom jeziku i član je dviju mađarskih akademija, ‘Digitalne književne akademije Mađarske’ i ‘Mađarske akademije Sečenji za književnost i umjetnost’. Ipak, naš gost ne pripada samo mađarskoj književnosti. Kao pisac i intelektualac formirao se u Jugoslaviji, a pripada također i suvremenoj srpskoj književnosti. Ipak, Laszlo Vegel je prije svega pisac Novog Sada, pisac Vojvodine, manjinski pisac, iz redova mađarske, ali i one manjine koja je cijeli svoj vijek proživjela držeći se uspravno, ne prilagođavajući svoja uvjerenja tekućim političkim prilikama. Na koncu, Laszlo Vegel veliki je srednjoeuropski pisac, koji pripada svima, a najviše svojoj brižnoj Aniko.