Zavidavanje #52

Lana Bobić

Feminizam i žensko pitanje u Crkvi tema je o kojoj nemamo priliku često slušati, a naša sugovornica upravo je za nju specijalizirana. Lana Bobić teologinja je s diplomom Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju “Matija Vlašić Ilirik”, a kao gošća Zavidavanja govorila je o ženama u Crkvi, o mitu o prom grijehu, na koji je djelomično naslonjena mizoginija organiziranih religija, o seksualnom uznemiravanju u krilu organiziranih religija, o posljedičnom padu religioznosti i izazovima s kojima je suočen feminizam u Crkvi, odnosno s kojima se susreće Crkva – katolička i pravoslavna – u dodiru s pitanjem ravnopravnosti spolova.