Vida Info #179

Žene progovorile o patrijarhatu i drugim problemima seoskih žena

U društvu u kojem žene još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima, biti žena pripadnica nacionalne manjine i još k tome na selu – poseban je izazov.