Vida Plus #13

Praxis 2/3: Milan Kangrga

Sto je godina od rođenja Milana Kangrge i Danka Grlića, a 30 godina od smrti Gaje Petrovića, trojice istaknutih predstavnika zagrebačke filozofije prakse. Tim povodom Arhiv Srba u Hrvatskoj i njegov znanstveni časopis ‘Tragovi’ organizirali su javna predavanja o njihovom životu i djelu, koja su održali nasljednici njihovih katedri sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Lino Veljak govorio je o Gaji Petroviću, Hrvoje Jurić o Milanu Kangrgi, a Goran Sunajko o Danku Grliću. Predavanja donosimo u tri nastavka.