Vida Info #68

Žene s istoka – uključite se!

U Negoslavcima se provodi projekt ‘Žene sa istoka RH 3’. Cilj projekta je očuvanje i njegovanje tradicije, kulture i običaja Srba na području istoka RH te jačanja uloge žena pripadnica srpske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici. Posljednje predavanje projekta održalo se upravo na temu prava nacionalnih manjina s posebnim osvrtom na izbore za manjinska vijeća u svibnju.