Vida Art #89

Umjetnička knjiga o radnicama na kioscima Tiska

Problemi radnika su, nepravedno, često slabo vidljivi. Svakodnevnica radnica na kioscima je među najmanje vidljivim, unatoč tome što je sveprisutna. ‘Tisak — dvadeset i tri kioska’, umjetničko-istraživačka knjiga fotografa Marka Ercegovića i novinara Igora Lasića, u nakladi kustoskog kolektiva [BLOK], bavi se upravo njima, radnicama.