Kulturni štab #4

Umjetnici u svijetu poduzetništva

Logika kapitalizma danas nalaže da je sve roba, pa i umjetnost. No može li umjetnik opstati u kapitalizmu ako se u njega aktivno ne uključi? Što se događa s radom onih umjetnika koji ne žele ili ne mogu sudjelovati na ‘tržištu’ i određuje li njihova nevidljivost i vrijednost umjetničkog djela? Treba li država to nekako regulirati, ili ćemo prepustiti vrednovanje umjetnosti tržištu i masovnom ukusu? Kako se umjetnik može financijski ‘opismeniti’?Je li budućnost umjetnosti u samoorganiziranju, kao na primjeru sarajevske Književne zadruge? O svemu tome, Jadranka Ivaniš Yaya razgovara s likovnom umjetnicom i poduzetnicom Anom Šerić.