Vida Art #87

‘To se zove odrast!’

Izložba ”Planet, ljudi, skrb – to se zove odrast” otvorena je u Galeriji Bačva u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u Zagrebu u u sklopu 9. Međunarodne konferencije o odrastu. Odrast (degrowth) je sve popularniji pokret koji nadilazi akademske okvire i širi se kao praksa kako se svijet suočava sa sve težim i vidljivijim posljedicama klimatskih promjena. Izložba iznova promišlja eko-društvene umjetničke prakse iz perspektive političkih ekologija, eko-feminističkih i dekolonijalnih pozicija istražujući kako umjetničko djelovanje i imaginacija mogu doprinijeti transformaciji nepravedne i ekstraktivističke logike neoliberalnog poretka. Na izložbi ”Planet, ljudi, skrb-to se zove odrast!” kustosice Ane Dević predstavljeni su radovi Marwe Arsanios, Željka Beljana, Marine Naprushkine, Rupali Patil, Dana Perjovschog, Selme Selman, Marka Tadića i Cecilie Vicuñe.