Vida Info #133

Srijemske Laze – život nakon razornog nevremena

Posljedice razornog nevremena još uvijek su vidljive na istoku zemlje. Kuće se obnavljaju, popravljaju krovišta, ljudi solidarno pomažu jedni drugima, no manjka i majstora i materijala pa obnova napreduje sporo. Bili smo u Srijemskim Lazama, u Vukovarsko-srijemskoj županiji i popričali o životu u tom opustjelom selu iz kojega su radno sposobni otišli trbuhom za kruhom.