Vida Info #100

Srbi iz Hrvatske predstavili se u Beogradu

‘Srbi u Hrvatskoj – aktualni položaj i glavne programske aktivnosti’ naziv je skupa u organizaciji SANU na kojem su organizacije Srba iz Hrvatske u Beogradu predstavile svoj rad.