Vida Info #41

Spuštanje stošca i zvona Preobraženske crkve

Zagrebačka pravoslavna Preobraženska crkva stradala je u potresima 2020. Tada je najviše uništen stožac crkve. Da bi započela njegova rekonstrukcija 13. siječnja 2023. izvedeno je njegovo spuštanje, kao i spuštanje tri zvona crkve, također oštećenih tijekom potresa. Predviđeno je da crkva bude u potpunosti obnovljena do 15. svibnja 2023.