Vida Art #11

Smrt kune

Zrinka Elkasović mlada je nedavno diplomirana slikarica zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti koja je svoju nišu pronašla u politički angažiranoj umjetnosti. Uslijed atmosfere promjene državne valute, naslikala je Smrt kune u smjeru realizma koji je, za razliku od apstraktnijeg ‘artivizma’ u kojem se Elkasović udomaćila, lišen suptilnih alegorija.