Vida Info #149

Slavljenje svjetla i struje

Malo je poznato da je Šibenik bio prvi grad u svijetu koji je imao svoj višefazni elektroenergetski sustav. To znači da je u njemu zasvijetlila prva javna rasvjeta pogonjena izmjeničnom strujom, proizvedenom u hidroelektrani na slapovima Krke i prenesenom do grada preko 23 kilometra dugog voda. U Šibeniku se ponose tom činjenicom i svake je godine slave.