Vida Info #128

Reportaža iz Žegara

Žegar, kao i mnoga druga s Olujom opustjela dalmatinska srpska sela, živne ljeti. Raseljeni Žegarani obilaze tada svoja imanja i rodbinu. To podvelebitsko selo na rijeci Zrmanji do rata je brojilo oko 2000 ljudi, a danas u njemu stalno živi tek njih nešto više od 200. Imaju u tom selu i udrugu Žegar u srcu koja nastoji oživjeti društveni život i radi na obnovi seoskog društvenog doma.