Vida Info #188

Obrazovane i osnažene Romkinje

Na startu života mlade su Romkinje najčešće višestruko diskriminirane. Po rodnoj, obrazovnoj i nacionalnoj osnovi. Njih svega petina danas završava srednju školu. U okviru projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice” koji provodi Savez Roma Hrvatske KALI SARA, dvjesto je djevojaka imalo priliku dodatno se obrazovati za bolje šanse u budućnosti.