Vida Info #105

Nova kuća za obitelj Peškir

Potpisan je ugovor za desetu zamjensku kuću koju će Srpsko narodno vijeće izgraditi na Baniji za obitelji čije su kuće stradale u potresu 2020. godine. Projekt izgradnje zamjenskih kuća za obitelji Srba na Baniji financiran je donacijom Vlade Republike Srpske.