Vida Art #6

Koncert etno grupe Iskon u Slavonskom Brodu

Kao završnica bogatog programa Dana srpske kulture, pod krilaticom ‘Veze Zagreb — Beograd’, 10. prosinca 2022. je u Slavonskom Brodu održan koncert etno grupe Iskon. U punoj dvorani Radničkog doma nastupile su pjevačice Milanka Nastasović i Olja Njaradi, te instrumentalisti Dejan Anđelović (frula i tarabuka), Nebojša Brdarić (frula, kaval i jermenski duduk), Filip Vujaković (klarinet i gajde), Balša Pešikan (makedonska tambura, violin i saz), Nikola Birač (makedonska tambura i tamburaško čelo) i Ognjen Šućur (tapan i def).