Paragraf #7

Je li pravda zadovoljena?

Kuću srpskih vlasnika u Rijeci Republika Hrvatska otela je temeljem Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određene imovine, koji se odnosio isključivo i samo na građane Srbije i Crne Gore, još 1997. godine. Od tada, punih 26 godina, trajala je pravna bitka za povrat posjeda i trajala bi tko zna do kada da se u priču prije šest mjeseci nije umiješala Vida TV. Ovih dana su ključevi kuće konačno predani njezinim vlasnicima.