Zavidavanje #5

Ivan Blažević

Gost u novoj epizodi Zavidavanja je Ivan Blažević, čelni čovjek Zaklade Solidarna, koji s Ladom govori o obnovi Banije. Mrak ove teme nastojali su razbiti šalama, poskočicama i doskočicama. Saznajte do koje će godine, ustraje li Vlada na ovom brzom tempu obnove, Banija biti obnovljena.