Vida Art #99

Intervju: Hiljson Mandela

Hiljson Mandela bio je jedan od izvođača koji je nastupio na novo pokrenutom makarskom festivalu Modro i zeleno posvećenom Milanu Mladenoviću. Među brojnim imenima s hrvatske i srpske glazbene scene razgovarali smo s Hiljsonom koji je te večeri po prvi put u karijeri nastupio u Makarskoj.