Vida Art #111

Intervju: Dubravka Stojanović

Dubravka Stojanović je povjesničarka, sveučilišna profesorica Filozofskog fakulteta u Beogradu te životna partnerica doajena srpskog izdavaštva Ivana Čolovića. Na Mediteranskom festivalu u Splitu predstavila je, uz Krunu Lokotara, kultnu Biblioteku XX vek koja je nadživjela državu u kojoj je nastala. Stojanović se nije libila demistificirati mnoge mitove baveći se kao profesorica povijesti 20. vijeka. O Biblioteci XX vek napisala je knjige – “Noga u vratima” i “Pola veka XX veka”.