Vida Art #122

Doplgenger: Jugoslavenski socijalizam i žensko pitanje na filmu

U sklopu 21. izdanja Festivala prvih, održan je bogat program u zagrebačkom KIC-u na temu “Nevidljive žene”. S temom “Jugoslavenski socijalizam i žensko pitanje na filmu” gostovao je beogradski umjetnički duo Doplgenger, koji u svom radu ukazuje na napuštanje ideje ženske emancipacije i sve prisutniju retradicionalizaciju društva. Kako bi istaknuli nevidljiva značenja, u umjetničkim dekonstrukcijama filmskog materijala i jezika Doplgenger se koristi avangardnim filmskim tehnikama i montažom.