Vida Info #127

Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u Glini

Ustaški teror nad Srbima u Glini i glinskom kotaru u proljeće i ljeto 1941. bio je praćen masovnim zločinima, prisilnim iseljavanjem i pokatoličavanjem, a potom i rušenjem glinske pravoslavne crkve, koja je prethodno postala stratištem nevinih ljudi. Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u Glini i ove su godine organizirali Antifašistička liga i Srpsko narodno vijeće.