Paragraf #5

Bitka na Neretvi

Ove godine slavimo 80 godina od završetka jedne od najslavnijih bitaka 2. svjetskog rata na području Jugoslavije, one na Neretvi. U jugoslavenskoj historiografiji znana je još i kao Bitka za ranjenike ili IV. neprijateljska ofanziva, a predstavlja završnicu velike ofanzivne operacije Nijemaca, Talijana, četnika i ustaša.