Vida Info #83

Antifašizam na vrhu Petrove gore

Podno devastiranog Spomenika ustanku naroda Banije i Korduna na vrhu Petrove gore koji vapi za temeljitom obnovom obilježena je 81. godišnjica partizanskog proboja obruča na Biljegu.