Zavidavanje #22

Ana Perović

Ana Perović klinička je psihologinja i psihoterapeutkinja koja živi i radi na relaciji Beograd — Zagreb. Za početak, Ana će nam reći što misli o staroj narodnoj doskočici: ‘Nema zdravih, ima samo nepregledanih’. Nadalje ćemo zauzeti ozbiljniji kurs pa progovoriti o našim traumama i njihovom prevazilaženju, o sve češćim poremećajima bilježenim u učeničkoj populaciji, o zdravlju naših društava, hrvatskog i srbijanskog, o odnosima s našim partnerima, o našim depresijama i osamljenostima u vremenu povezanosti i umreženosti.