Vida Info #117

Akcija za zaustavljanje SLAPP tužbi

Ovotjednom akcijom ispred Ministarstva pravosuđa novinarska udruženja zatražila su oštriji pristup državnog aparata u zaustavljanju SLAPP tužbi. Upozoreno je i da je po količini tih tužbi, kojima političari, suci i poduzetnici nastoje ušutkati novinare, Hrvatska najgora u Europskoj uniji.